Báo chí

Internet về nông thôn: Cơ hội làm giàu cho nhà nông

E-mail Print PDF

Mua gatMới đây, thông qua giao dịch trên internet, HTX Rau an toàn (RAT) thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh đã có được đơn đặt hàng cung cấp trên 30 tấn rau/tháng cho Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh). Đây là một tín hiệu vui thúc đẩy người nông dân ngoại thành tìm đến với dịch vụ internet nhiều hơn để phục vụ sản xuất.

Page 11 of 11