Người nông dân đi đầu trong ứng dụng khoa hoc kỹ thuật

E-mail Print PDF

Chú Tâm từng là công nhân nhà máy, sau khi lập gia đình rồi lần lượt các con ra đời, chú nghỉ việc về chăm lo gia đình và gắn bó với cây lúa từ năm 1995. Với 30 công đất cha mẹ để lại nhưng đến hơn một nửa số đất trên bị nhiễm phèn không thể canh tác được.