Chương trình trợ giúp nông dân (Đại đoàn kết)

E-mail Print PDF

dai doan ket(ĐĐK) "Cho lúa thêm bông” là chủ đề chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UNIAD JSC và các Đài Phát thanh truyền hình 13 tỉnh thành khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long phối hợp thực hiện, nhằm chung tay xây dựng nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.

Theo đó, chương trình triển khai dự án "Trợ giúp nông dân Việt Nam làm mùa” qua hình thức đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2011. Dự án này giúp giảm giá thành sản xuất, tạo điều kiện để bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa nước theo tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm an ninh lương thực và nhân rộng các thành quả trong hợp tác sản xuất nông nghiệp.

 

HỒNG PHÚC
dai doan ket