Giới thiệu chương trình "Cho lúa thêm bông"

E-mail Print PDF

Cho lúa thêm bông

Luôn là ước nguyện, mong muốn của người Nông dân.

Đó cũng chính là giải pháp để họ có thể xây dựng một gia đình ấm no, hạnh phúc.

Cho lúa thêm bông


Với mục tiêu trợ giúp cho những gia cảnh nông dân tiêu biểu có lối sống tích cực, đạo đức tốt, đang gặp khó khăn cần sự trợ giúp.

Cho lúa thêm bông

Là những câu chuyện đời thường, góp phần giới thiệu hình ảnh tích cực và những nỗ lực thầm lặng của Người Nông dân Việt Nam, lực lượng chiếm tỷ lệ 73% dân số ( tương ứng 62 triệu dân VN).

Cho lúa thêm bông

Thể hiện sự quan tâm của xã hội, sự chung tay của Doanh Nghiệp, giúp Người Nông Dân Việt Nam trên con đường xây dựng gia đình hạnh phúc, đất nước phồn vinh. Kết hợp giới thiệu một cách sinh động hiệu quả của Sản phẩm và dịch vụ của Doanh nghiệp gắn kết với Người Nông Dân.

Báo chí với chương trình: