Lịch phát sóng trên các đài truyền hình

E-mail Print PDF

STT ĐÀI & KÊNH PHÁT SÓNG Chủ nhật T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy
1 ĐÀI PT- TH TIỀN GIANG

18h:15
08h:15

15h:15
2 ĐÀI PT- TH HẬU GIANG 18h:30
11h:00 09h:50
3 ĐÀI PT- TH KIÊN GIANG (KG1) 18h:45 06h:10
4 ĐÀI PT-TH KIÊN GIANG (KG10) 13h:15
5 ĐÀI PT- TH TRÀ VINH 16h:45
21h:45 15h:20

Lưu ý: Giờ in đậm (xanh) là giờ phát chính